ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
 
Advertising

 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

  Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-DS είναι πίνακας με δίοδο για κάθε διαμέρισα

  (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στον πίνακα αυτό

  προτείνεται η χρήση παράκαμψης (bypass) ή σώμα εκτόνωσης γιατί καμιά ηλεκτροβάνα

  δεν μένει ανοιχτή.

   

  Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-R είναι πίνακας με ρελέ για κάθε διαμέρισμα

  (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στον πίνακα αυτό

  η τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή.

   

  Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-2Κ εξυπηρετεί δυο διαφορετικά δίκτυα

  κυκλοφορητών και έχει το πλεονέκτημα η τελευταία ηλεκτροβάνα να παραμένει ανοιχτή

  σε συνδυασμό με τον κυκλοφορητή που αντιστοιχεί. Ο πίνακας αυτός λειτουργεί με ρελέ

  και διόδους, με εφαρμογή π.χ. σε οικοδομή με κεντρική θέρμανση όπου έχουμε βάνες

  αυτονομίας και παράλληλα υπάρχει και κεντρικό μπόιλερ για ζεστό νερό χρήσης με τη

  διακλάδωση να γίνεται πάλι με βάνες αυτονομίας.

   

  Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-Κ απευθύνεται σε εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν

  από δύο μέχρι και δώδεκα κυκλοφορητές με βαλβίδες αντεπιστροφής. Το σύστημα αυτό

  λειτουργεί με ρελέ και το χαρακτηριστικό του είναι όταν κλείσει το τελευταίο διαμέρισμα

  (θερμοστάτης) ο αντίστοιχος κυκλοφορητής να λειτουργεί μέχρι να αποθερμανθεί το νερό.

  ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤOY ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 35%