ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
Advertising
 

 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

   

   

   

   

   

   

   

    Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-DS είναι πίνακας με δίοδο για κάθε διαμέρισα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στον πίνακα αυτό προτείνεται η χρήση παράκαμψης (bypass) ή σώμα εκτόνωσης γιατί καμιά ηλεκτροβάνα δεν μένει ανοιχτή.

  • Πίνακας αυτονομίας - αυτοματισμού Euroenergy από 1 έως 4 ζώνες.
  • Χωρίς ωρομετρητές.
  • Ιδανικός για αυτονομία χώρων με ηλεκτροβάνες ή κυκλοφορητές.

   Εντολή ξηράς λειτουργίας.
  • Συσκευές λειτουργίας με πλακέτες, επιτοίχιες μονάδες αερίου, μονάδες pellet κτλ. Δυνατότητα λειτουργίας αποθέρμανσης.
  • Τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή.


      Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-R είναι πίνακας με ρελέ για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στον πίνακα αυτό η τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή.

      Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-Κ απευθύνεται σε εγκατα-στάσεις που εξυπηρετούν από δύο μέχρι και δώδεκα κυκλοφορητές με βαλβίδες αντεπιστροφής. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με ρελέ και το χαρακτηριστικό του είναι όταν κλείσει το τελευταίο διαμέρισμα (θερμοστάτης) ο αντίστοιχος κυκλοφορητής να λειτουργεί μέχρι να αποθερμανθεί το νερό.