ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
Advertising
 

 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

    

   

   

   

   

    Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-DS είναι πίνακας με δίοδο για κάθε διαμέρισα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στον πίνακα αυτό προτείνεται η χρήση παράκαμψης (bypass) ή σώμα εκτόνωσης γιατί καμιά ηλεκτροβάνα δεν μένει ανοιχτή.


      Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-R είναι πίνακας με ρελέ για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στον πίνακα αυτό η τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή.

      Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-Κ απευθύνεται σε εγκατα-στάσεις που εξυπηρετούν από δύο μέχρι και δώδεκα κυκλοφορητές με βαλβίδες αντεπιστροφής. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με ρελέ και το χαρακτηριστικό του είναι όταν κλείσει το τελευταίο διαμέρισμα (θερμοστάτης) ο αντίστοιχος κυκλοφορητής να λειτουργεί μέχρι να αποθερμανθεί το νερό.