ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
Advertising
 

 • RIELLO-GULLIVER

  RIELLO-GULLIVER

 • RIELLO RL

  RIELLO RL

  Οι καυστήρες της σειράς RL MZ είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή

  υπέρθερμου ύδατος, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, λέβητες διαθερμικού λαδιού,

  αερολέβητες, φούρνους.

   

  Τα πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας επιτρέπουν υψηλή απόδοση παρά τις μικρές

  τους διαστάσεις.

   

  Σε συνδυασμό με το νεοαναβαθμισμένο σύστημα ψύξης αποφεύγεται η μεταφορά

  θερμότητας στα ηλεκτρικά μέρη του καυστήρα (HCS-Housing Cooling System).

   

  Οι καυστήρες RL/1 ΜΖ & RL MZ είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς

  κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών

  89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.