ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
Advertising
 

 • ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΙΣΗΣ

  ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΙΣΗΣ

  Η βαλβίδα C-300 χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση και την ρύθμιση
  της ροής σε συστήματα ψύξης και θέρμανσης (ισοστάθμιση). Επιπλέον υπάρχει
  η δυνατότητα εγκατάστασης και σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης. Εφαρμόζεται στους αγωγούς νερού και στις υδραυλικές συνδέσεις.

  Συνιστάται σε περιπτώσεις που επιθυμούμε:
  1.  Την μέγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας
  2. Την μείωση του κινδύνου υπερθερμάνσεων
  3. Την πρόληψη του έντονου θορύβου και περαιτέρω δυσλειτουργίών. 

   
  Ιδιαίτερα χαρακτηριστηκά:
  • Αυτοσφραγγιζόμενους υποδοχείς μέτρησης
  • Οθόνη βαθμονόμισης
  • Δυνατότητα ρύθμισης κλειδώματος για την αποφυγή μείξης.