ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
Advertising
 

 • BIO-SOLID

  BIO-SOLID

  • Σιδερένιος λέβητας πυρόλυσης για στερεά καύσιμα (ξύλο).

  • Θάλαμος καύσης κατασκευασμένος από χάλυβα υψηλής ποιότητας εξολοκλήρου

  βρεχόμενος.

  • Η απαγωγή των καυσαερίων γίνεται με αναστροφή της φλόγας και στη συνέχεια με

  διαδρομή ανάμεσα από τετράγωνους φλογοσωλήνες για πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση

  του καυσίμου και οικονομία.

  • Χαμηλές εκπομπές CO και πολύ υψηλά ποσοστά απόδοσης έως 86%.

  • Φιλικός προς το περιβάλλον λόγω των χαμηλών εκπομπών επιβλαβών συστατικών (CO)

  στα καυσαέρια.

  • Ο μεγάλος θάλαμος καύσης δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με κομμάτια ξύλου που

  έχουν μήκος έως και 500mm (για 26 και 34 kW) και 330 χιλιοστά (για 17 kW).

  • Η περίοδος τροφοδοσίας με ξύλα γίνεται κάθε 2 ώρες σε πλήρη ισχύ του λέβητα. Ο

  χρόνος αυτός μπορεί να επεκταθεί σε 24 περίπου ώρες όταν ο λέβητας δεν λειτουργεί

  συνέχεια και σε πλήρη ισχύ.

  • O Λέβητας είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νόρμα

  EN 303-5.

  • Διαθέτουν πιστοποίηση παραγωγής ISO 9001:2008.

 • BIO-TEC

  BIO-TEC

  • Σιδερένιος λέβητας πυρόλυσης.

  • Θάλαμος καύσης κατασκευασμένος από χάλυβα υψηλής ποιότητας εξολοκλήρου

  βρεχόμενος.

  • Η αρχή λειτουργίας της πυρόλυσης (αεριοποίηση του ξύλου) επιτρέπει την ολοκληρωτική

  καύση των καυσίμων με αποτέλεσμα το συνδυασμό υψηλής απόδοσης και οικονομίας.

  • Χαμηλές εκπομπές CO και πολύ υψηλά ποσοστά απόδοσης έως 86%.

  • Μπορεί να συνδεθεί με ανοιχτό ή κλειστό σύστημα θέρμανσης υποχρεωτικά με δοχείο

  Buffer.

  • Εύχρηστος λόγω των τριών μεγάλων πορτών του θαλάμου καύσης που επιτρέπουν τον

  ιδιαίτερα απλό καθαρισμό του, καθώς επίσης και την τροφοδοσία μεγάλης ποσότητας ξύλων

  με αποτέλεσμα τον περιορισμό της συχνής τροφοδοσίας του.

  • Φιλικός προς το περιβάλλον λόγω της εξαιρετικά χαμηλής συγκέντρωσης επιβλαβών

  συστατικών που περιέχονται στα απαέρια.

  • O Λέβητας είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νόρμα

  EN 303-5.

  • Διαθέτουν πιστοποίηση παραγωγής ISO 9001:2008.