ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
Advertising
 

 • ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

  ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

  RVA53.140/101
  Ελεγκτής αντιστάθμισης πίνακα για έλεγχο α) ενός κυκλώματος θέρμανσης, με τρίοδη ή τετράοδη αναμεικτική βάνα ή/και κυκλοφορητή, β) ενός  κυκλώματος ζ.ν.χ. και γ) μονοβάθμιου καυστήρα ανάλογα με την ζήτηση των κυκλωμάτων. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη, για ένδειξη όλων των θερμοκρασιών και του τρόπου λειτουργίας. Οι κλέμες συνδεσμολογίας συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.

   

  RVA63.242/101
  Ελεγκτής αντιστάθμισης πίνακα για έλεγχο α) δυο ανεξάρτητων κυκλωμάτων θέρμανσης, το ένα με τρίοδη ή τετράοδη βάνα ή/και κυκλοφορητή και το άλλο μόνο με κυκλοφορητή β) ενός κυκλώματος ζ.ν.χ. με φόρτιση από ηλιακό συλλέκτη ή λέβητα ή ηλεκτρική αντίσταση και γ) για έλεγχο μονοβάιμιου ή διβάθμιου καυστήρα ανάλογα με την ζήτηση των κυκλωμάτων. Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο LPB για έλεγχο πιο σύνθετων εφαρμογών. Οι κλέμες συνδεσμολογίας συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.

   

  RVS43.345/101
  Ελεγκτής αντιστάθμισης πίνακα για έλεγχο α) μονοβάθμιου καυστήρα, β)δύο κυκλωμάτων θέρμανσης με αναμεικτική βάνα, γ) ενός κυκλώματος θέρμανσης ή ψύξης  με κυκλοφορητή ή γ) του κυκλοφορητή ηλιακών συλλεκτών και δ) έλεγχο ενός μπόϊλερ. Δυνατότητα τοποθέτησης απομακρυσμένης οθόνης για προγραμματισμό και έλεγχο του ελεγκτή.

   

  RVS61.843/101
  Ελεγκτής αντιστάθμισης πίνακα για έλεγχο α) Heat pump και 2 ακόμη  πηγών ενεργείας (π.χ. ήλιος κλπ.), β) ενός κυκλώματος θέρμανσης ή ψύξης με ανα-μεικτική βάνα, γ) ενός κυκλώματος θέρμανσης με κυκλοφορητή, δ) του κυκλο-φορητή ηλιακών συλλεκτών, ε) ενός μπόϊλερ buffer. Δυνατότητα τοποθέτησης απομακρυσμένης οθόνης για προγραμματισμό και έλεγχο του ελεγκτή. 

   

  AVS75.390/101
  Κάρτα επέκτασης για τους ελεγκτές RVS η οποία προσφέρει έλεγχο α) ενός κυκλώματος θέρμανσης, β) ενός κυκλώματος ψύξης, γ) ενός κυκλώματος ηλιακών, δ) ενός μπόϊλερ.

 • ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ -...

  ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ - SIEMENS

   

   

   

   

   

  Αναλογική αντιστάθμιση RVP201.0 για μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια. Εφαρμογές: α)Ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής μέσω ελέγχου κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας με τρίοδη ή τετράοδη βάνα ανάμειξης , β) ή έλεγχος θερμοκρασίας λέβητα μέσω ελέγχου μονοβάθμιου καυστήρα. Δυνατότητα τοποθέτησης αναλογικού ημερήσιου ή εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη με εφεδρεία.

  Αναλογική αντιστάθμιση RVP211.0 έχει την ίδια λειτουργία με την παραπάνω αντιστάθμιση και επιπλέον έλεγχο ζεστού νερού χρήσης επενεργώντας σε κυκλοφορητή ή βάνα. Δυνατότητα τοποθέτησης αναλογικού ημερήσιου ή εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη με εφεδρεία.

   

  Ελεγκτής αντιστάθμισης με οθόνη RVP351
  Επίτοιχος  ελεγκτής RVP351 με οθόνη για έλεγχο α) μονοβάθμιου ή διβάθμιου καυστήρα, β) ενός κυκλώματος θέρμανσης με αναμεικτική βάνα, γ) ένα κύκλωμα ζ.ν.χ. με λέβητα & ηλιακούς συλλέκτες και δ) ανακυκλοφορία ζ.ν.χ. ή ηλεκτρική αντίσταση.

  Ελεγκτής αντιστάθμισης με οθόνη RVP350
  Έχει την ίδια λειτουργία με την παραπάνω αντιστάθμιση και επιπλέων δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο LPB.