ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
 
Advertising

 • NOVAMIX

  NOVAMIX

  Το Novamix είναι μια θερμομικτική βαλβίδα η οποία επιτρέπει την σταθερή παροχή θερμοκρασίας στην έξοδο με κλίμακα ρύθμισης από 36-60οC.
  Έχουμε τη δυνατότητα έλξης ζεστού νερού από δύο διαφορετικές πηγές όπως ηλιακό και λέβητα (ή μπόϊλερ) με προτεραιότητα πάντα το ηλιακό.

   

  Η θερμομεικτική βαλβίδα S170 έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το Novamix αλλά διαθέτει μεγαλύτερη διάμετρο 3/4" και παροχή kvs 1.2. 

  ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤOY ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 35%
 • ECO SOL PRO

  ECO SOL PRO

  Συσκευή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

  Η συσκευή διαθέτει:

  • Κυκλοφορητή στο πρωτεύον κύκλωμα του εναλλακτη.

  • Ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη με Μ20 ή Μ40 πλάκες ανάλογα με το μοντέλο.

  • Flowmeter DN15 (ροόμετρο) για έλεγχο και ρύθμιση παροχής 3,5-50 lt/min.

  • Ηλεκτρονικό έλεγχο Bertelli. Θερμόμετρα και κρουνοι στις εισόδους και εξόδους

  του group.

  • Στιβαρό κάσωμα και ενσωμάτωση μέσα σε θερμομονωτικό κοχύλι.

  • Βαλβίδα ασφαλείας και κρούνους εκκενώσης.

   

  Group με ενσωματωμένο πλακοιειδή εναλλάκτη για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

  Η τροφοδοσία του group Ecosol pro μπορεί να γίνει είτε μέσω ενός δοχείο αδράνειας ή

  απευθείας από την πηγή παραγωγής π.χ. λέβητας πετρελαίου - αερίου - στερεών καυσίμων,

  αντλία θερμότητας κ.τ.λ.

  ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤOY ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 35%
 • NOVASOL

  NOVASOL

  Υδραυλικό κιτ (solar station) για τον αυτοματισμό και έλεγχο μεταξύ ηλιακών συλλεκτών

  και μπόιλερ αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης.

   

  Σειρά 6000 (για σύνδεση με τα επιστρεφόμενα). Για μήκος κυκλοφορητή 130 mm

  Περιλαμβάνει:

  • Σφαιρική βάνα (ball valve) με ενσωματωμένο θερμόμετρο σε χρωματισμένο πλαστικό

  (μπλε) κέλυφος.

  • Βαλβίδα αντιεπιστροφής

  • Ρυθμιστή ροής (flowmeter) 2-12 ltr/min. Με ένδειξη παροχής

  • Βαλβίδα ασφαλείας 1/2 με μανόμετρο

  • Βανάκια για πλήρωση-εκκένωση δικτύου

  • Κέλυφος με θερμική μόνωση από ΕΡΡ.

   

  Σειρά 7000 (για σύνδεση στα επιστρεφόμενα αλλά και της παραγωγής).

  Για μήκος κυκλοφορητή 180 mm

  Περιλαμβάνει:

  Όλα τα παραπάνω καθώς απαερωτή με χειροκίνητο εξαερισμό στην σωλήνα προσαγωγής

  και δεύτερο θερμόμετρο.

   

  Το Novamix είναι μια θερμομικτική βαλβίδα η οποία επιτρέπει την σταθερή παροχή

  θερμοκρασίας στην έξοδο με κλίμακα ρύθμισης από 36-60°C.

  Έχουμε τη δυνατότητα έλξης ζεστού νερού από δύο διαφορετικές πηγές όπως ηλιακό

  και λέβητα (ή μπόϊλερ) με προτεραιότητα πάντα το ηλιακό.

  ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤOY ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 35%