ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
Advertising
 

 • BRAVA SLIM

  FORMAT DGT

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, οι BRAVA SLIM  κατασκευάστηκαν με βάση την σημασία επίτευξης αποδοτικότερης και οικολογικότερης καύσης.

   

  Το σύστημα τους βασίζεται σε δύο βασικά εξαρτήματα:
  το ηλεκτρόδιο έναυσης/ανίχνευσης της φλόγας και την ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου. Το ηλεκτρόδιο ανίχνευσης της φλόγας μεταδίδει συνεχώς πληροφορίες στην ηλεκτρονική πλακέτα, η οποία ρυθμίζει συνεχώς και αναλογικά την καύση.


  Δυστυχώς η πάροδος του χρόνου συχνά υπονομεύει την ποιότητα της καύσης λόγω φυσικών αστάθμητων παραγόντων. OI BRAVA SLIM διαθέτοντας τα δύο αυτά εξαρτήματα επιτυγχάνουν τον συνεχή έλεγχο της καύσης, επιτρέποντας έτσι την διατήρηση του όλου
  συστήματος εντός των προκαθορισμένων ορίων απόδοσης.

 • BRAVA SLIM HE

  BRAVA SLIME HE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Με τους λέβητες Brava Slim και Brava SLIM HE εισάγεται ένας νέος τρόπος διαχείρισης της λειτουργίας θερμοκρασίας νερού χρήσης μέσω ειδικού αισθητήρα. Με το ροοστάτη του νερού χρήσης, που μετρά σε κάθε ζήτηση την ποσότητα που προσλαμβάνεται, εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η σταθερότητα της θερμοκρασίας ακόμη και όταν η ροή του
  νερού μεταβάλλεται.


  Οι  Brava Slim, τόσο οι συμπύκνωσης όσο και του κλασικού τύπου, διαθέτουν δυνατότητα λειτουργίας προθέρμανσης του εναλλάκτη νερού χρήσης (με δυνατότητα απενεργοποίησης). Αυτό προσδίδει στο λέβητα αμεσότητα παραγωγής ΖΝΧ ακόμη και όταν είναι κρύος εξασφαλίζοντάς του τη διάκριση των τριών αστέρων, τη μέγιστη βαθμολογία όσον αφορά στη λειτουργία νερού χρήσης, βάσει του κανονισμού EN 13203. 

 • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ...

  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ BRAVA SLIM

   

   

   

   

   

   

  Σετ ηλεκτρονικής πλακέτας επέκτασης, εφοδιασμένη με δύο Ρελέ Μέσω ρύθμισης των κατάλληλων παραμέτρων δύνανται να γίνουν οι ακόλουθες λειτουργίες: Επισήμανση δυσλειτουργίας από απόσταση. Έλεγχος μιας ηλεκτροβάνας μέσω θερμοστάτη χώρου. Έλεγχος μιας ηλεκτροβάνας μέσω τηλεχειριστηρίου. Αυτόματη πλήρωση του λέβητα. Ζήτηση ενέργειας από έναν άλλο λέβητα σε περίπτωση βλάβης. Κυκλοφορητής επανακυκλοφορίας. Διαχείριση ενός επιπρόσθετου κυκλοφορητή.       
         
         
  Σετ διαχείρισης ζώνης ανάμειξης

  Το σετ αποτελείται από: Ηλεκτρονική πλακέτα. Αισθητήρα θερμοκρασίας. Βαλβίδα ανάμειξης για τη διαχείριση μιας ζώνης χαμηλής θερμοκρασίαςΠεριλαμβάνει τηλεχειριστήριο Sime Home Plus    .   
         
         
  Σετ διαχείρισης τεσσάρων ζωνών

  Το σετ αποτελείται από μια ηλεκτρονική πλακέτα με εξόδους για έλεγχο τεσσάρων ηλεκτροβανων η κυκλοφορητών ζώνης και ένα τηλεχειριστήριο Sime Home Plus.