ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
Advertising
 

 • ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ELCO

  ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ELCO

  • Χαρακτηρίζονται για τα χαμηλά επίπεδα θορύβου, ως αποτέλεσμα του σωστού σχεδιασμού

  και της μόνωσης του καυστήρα.

  • Μπορούν να εγκατασταθούν σε λέβητες πιεστικούς ή υποπιεστικούς χάρη στις ρυθμίσεις

  πίεσης και εισροής αέρα.

  • Όλα τα συναρμολογούμενα μέρη του καυστήρα έχουν εύκολη πρόσβαση, χωρίς να

  απαιτείται η αποσύνδεση του καυστήρα από την εγκατάσταση.

  • Ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: ΕΝ 676, ΕΝ 60335, ΕΝ 55014

  και ΕΝ 55104.

  • Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες: 89/336/CEE, 73/23/CEE

  και φέρουν το σήμα CE.

   

  Η διάθεση του αέρα προς τον θάλαμο καύσης επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο,

  χάρη στη νέα σχεδίαση του σαλίγκαρου του καυστήρα.

  Το ηχομονωτικό καπάκι στην αναρρόφηση του αέρα πετυχαίνει χαμηλότερη στάθμη

  θορύβου κατά 4dB από προηγούμενα μοντέλα κατεβάζοντας το δείκτη θορύβου

  στα 64dB (A) κάτι που το κατατάσσει στα πιο αθόρυβα της αγοράς.

   

  Τα νέας σχεδίασης μέρη του καυστήρα έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο

  ώστε να γίνεται ευκολότερα η αποσυναρμολόγησή τους καθώς και η συντήρηση

  του κάθε εξαρτήματος.

 • ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ELCO

  ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ELCO

  • Η ρύθμιση όλων των απαραίτητων παραμέτρων για τη λειτουργία του καυστήρα γίνεται

  με μία φιλική προς τον χρήστη μέθοδοκάνοντας χρήση των 5 κουμπιών χειρισμού και της

  οθόνης που είναι αρκετά μεγάλη.

  • Οι άμεσες πληροφορίες για κάθε έναυση ακολουθούν η μία την άλλη σε πραγματικό

  χρόνο, επιτρέποντας να γίνει ένας γρήγορος έλεγχος κατά την λειτουργία του καυστήρα

  (τιμή τάσης, σήμα φλόγας, χρόνος για την έναυση).