ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ
Advertising
 

 • ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  Λειτουργία συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

  Η λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης στηρίζεται στην προσαγωγή ζεστού νερού χαμηλής θερμοκρασίας σε πλαστικούς σωλήνες που διατρέχουν το δάπεδο.

  Η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται μεταξύ 35ο C και 48οC ανάλογα με τις θερμικές απώλειες, την τελική επένδυση του δαπέδου και τον τρόπο εφαρμογής.

  Βασική ιδιαιτερότητα και συγχρόνως πλεονέκτημα αυτής της μορφής θέρμανσης είναι ότι χρησιμοποιεί σαν θερμαντικό σώμα το δάπεδο, γεγονός που έχει σαν συνέπεια την μεγάλη αύξηση της θερμαντικής απόδοσης. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λειτουργίας της είναι ότι η θέρμανση του χώρου πραγματοποιείται έμμεσα με ακτινοβολία θερμότητας από το δάπεδο.

  Το ζεστό νερό μεταφέρει θερμότητα στο θερμομπετόν που περιβάλλει τους πλαστικούς σωλήνες και στην συνέχεια το δάπεδο ακτινοβολεί θερμότητα. Με τον τρόπο αυτό η θερμότητα διαχέεται ομοιόμορφα στο χώρο επιτυγχάνοντας την βασική επιδίωξη των μορφών θέρμανσης, την δημιουργία δηλαδή ιδανικών συνθηκών ευεξίας και θερμικής θαλπωρής σε συνδυασμό με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

  Εφαρμογές.

  Μια εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες κατοικιών, σχολείων, δημόσιων κτιρίων, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχείων κτλ. Χωρίς όμως να περιορίζεται εκεί το εύρος των εφαρμογών της.

  Λόγω της ομοιόμορφης και οριζόντιας κατανομής θερμότητας από το δάπεδο προς την οροφή, επιτρέπει την θέρμανση χώρων με μεγάλο ύψος οροφής.

  Πλεονεκτήματα

  • Δυνατότητα χρησιμοποίησης όλων των σύγχρονων πηγών θερμότητας.

  • Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της συνολικής αδράνειας του συστήματος, εκτός των κοινών πηγών ενέργειας έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ήπιες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως την ηλιακή, την γεωθερμική κτλ.

  • Άνετη και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο χώρο.

  • Στην ενδοδαπέδια θέρμανση η θερμότητα διαχέεται στο χώρο μέσω ακτινοβολίας (60%-65%) και μεταφοράς (35%-40%). Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι θερμοκρασιακές διαφορές, αφού οι σωληνώσεις καλύπτουν όλη την επιφάνεια.

  • Χαμηλό λειτουργικό κόστος.

  Εξαιτίας της ομοιόμορφης κατανομής της θερμότητας, των σχεδόν μηδενικών απωλειών δαπέδου και της σημαντικής μείωσης των απωλειών οροφής, λόγω της κλιμάκωσης της θερμοκρασίας κατά ύψος, έχουμε την δυνατότητα να πετύχουμε συνθήκες άνεσης στο χώρο με θερμοκρασία χαμηλότερη τουλάχιστον κατά 2°C.

  • Φιλική προς το περιβάλλον

  Λιγότερες ώρες λειτουργίας του λέβητα συνεπάγονται χαμηλότερη απελευθέρωση καυσαερίων, μικρότερη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και μεγαλύτερη οικονομία ενέργειας. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ζεστό νερό προσαγωγής χαμηλότερης θερμοκρασίας (35%-48%) από αυτών των κοινών θερμαντικών σωμάτων (70°C-80°C) με συνέπεια λιγότερες ώρες λειτουργίας της οποιασδήποτε πηγής ενέργειας και επομένως χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

  • Απόσβεση κόστους βραχυπρόθεσμα

  Ορισμένοι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην απόσβεση του κόστους μιας εγκατάστασης ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι:

  Η μειωμένη κατανάλωση καυσίμου που προαναφέρθηκε (πάνω από 30% στην περίπτωση που πηγή ενέργειας είναι ο λέβητας και πάνω από 60% αν χρησιμοποιηθεί αντλία θερμότητας).

  Αύξηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού του μηχανοστασίου ο οποίος λειτουργεί λιγότερες ώρες.

  • Δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με άλλα θερμαντικά συστήματα

  Με μια μόνο αντλία θερμότητας, ή ένα μόνο λέβητα, μπορούμε να θερμάνουμε παράλληλα χώρους με ενδοδαπέδια θέρμανση και με θερμαντικά σώματα ή fan-coils. Από την ίδια πηγή ενέργειας τροφοδοτούμε και τα ζεστά νερά χρήσης του κτιρίου.

   

  Μελέτη

  Η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει την διεκπεραίωση μελέτης και κατόπιν την αποστολή μιας ολοκληρωμένης προσφοράς ενδοδαπέδιας θέρμανσης και φυσικά την προμήθεια των κατάλληλων υλικών και εξαρτημάτων.  

  Προϋποθέσεις

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σωστό υπολογισμό ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι ο ακριβής σχεδιασμός του κτιρίου ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει και τα αντίστοιχα δεδομένα σχετικά με την κατασκευή και τις μονώσεις του κτιρίου.

  Πιο αναλυτικά

  Σημαντικές για τους υπολογισμούς είναι οι λεπτομέρειες που αφορούν τα υλικά κατασκευής και των μονώσεων όπως προαναφέρθηκε,  του  κτιρίου έτσι ώστε να υπολογισθούν οι συντελεστές θερμοπερατοτητας όλων των δομικών στοιχείων.

  Επομένως οι αρχιτεκτονικές κατόψεις που θα προσκομισθούν στον υπεύθυνο της εταιρείας μας  πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:

  - Τα υλικά κατασκευής

  - Τις μονώσεις

  - Τις επενδύσεις δαπέδων

  - Τον καθορισμό των θερμικών απωλειών.

  - Πληροφορίες που αφορούν τη θέση σταθερών κατασκευών ενός κτιρίου

  (ντουλάπες εντοιχιζόμενες, ντουλάπια κουζίνας, τζάκια κτλ)

 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -...

  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΜΟΡΦΟΠΛΑΚΑ

  Ειδικές σκληρές πρεσαριστές πλάκες διογκωμένου πολυστυρενίου ΕΡ5 150, υψηλής πυκνότητας, διαμορφωμένες σε καλούπι, με χαρακτηριστικό τη μεγάλη τους αντοχή σε θλίψη, 1.6 kgr/cm2  τον πολύ καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ10 = 0.033 W/mK και τη μηδενική υδατοαπορροφητικότητά τους.

  • Εφαρμόζουν ακριβώς ανάμεσα τους, οι σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου Φ 16 mm έως Φ 20mm της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
  • Συνίσταται στα σημεία επαφής του με τους περιμετρικούς τοίχους να αφήνεται αρμός τουλάχιστον 5 mm για την τοποθέτηση στη θέση αυτή περιμετρικής ταινίας.
  • Διαστάσεις πλάκας: 1050 χ 750 cm.
  • Βάρος: 1000-1200 gr/πλάκα.
  • Ύψος πλάκας: 58 mm.
  • Δυνατές αποστάσεις στρώσης: 7.5-15-22.5cm.
  • Πυκνότητα: 20 kg./m3 (9=0.025 g/cm3).

   

  Με τη χρήση της πλάκας διογκωμένου πολυστυρενίου EuroEnergy EPS 150 προσφέρονται πολλά οφέλη για τον εγκαταστάτη και τον χρήστη της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Ενδεικτικά, ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματά της είναι τα εξής:
  • Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στους χώρους του κτιρίου. Η τοποθέτηση της πλάκας EuroEnergy EPS 150 σε όλο το δάπεδο έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των θερμοκρασιακών διαφορών.
  • Εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη εγκατάσταση. Η εφαρμογή της πλάκας EuroEnergy EPS 150 μειώνει τον χρόνο τοποθέτησης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης εξοικονομώντας χρήματα για τον εγκαταστάτη.

  

 • ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ISO...

  ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ISO ROHRE

  Νέου τύπου σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης, δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, κατάλληλοι για χρήση σε συστήματα μεταφοράς νερού χρήσης (και πόσιμου) και συστήματα κεντρικής θέρμανσης.
  Με την εφαρμογή των σωλήνων Iso-Rohre gold edition, επιτυγχάνεται η οικονομικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων  κατά 10%, λόγω τις περιεκτικότητας ειδικού πρόσθετου το οποίο διπλασιάζει
  την θερμική αγωγιμότητα των σωλήνων. Διακρίνονται για την υψηλή ευκαμπτότητα τους και την κατά 30% αυξημένη ελαστικότητα τους από τους κοινούς σωλήνες PEX.
  Έτσι οι αντοχές σε περιπτώσεις εφαρμογών σε μικρές ακτίνες καμπυλότητας είναι ιδιαίτερα υψηλές.

   

  Χαρακτηριστικά σωλήνων και αποτελέσματα από την χρήση τους.
  • Αύξηση των μηχανικών αντοχών σε σύγκριση με τους συμβατικούς.
  • Αύξηση της τάσης στο σημείο διαρροής κατά 10%.
  • Άριστη ομογενοποίηση του υλικού, αποκλείοντας έτσι την θραύση του σωλήνα.
  • Μείωση του φαινομένου της αδράνειας κατά την εκκίνηση των συστημάτων.
  • UV προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
  • Παραγωγή σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο 16893/4.


  Τεχνικά  χαρακτηριστικά.
  • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95oC
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar
  • Ακτίνα καμπυλότητας: 5 X Φ
  • Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,862 W/m K
  • Θερμοκρασιακές αιχμές 110oC πίεση λειτουργίας 4 bar δεν επηρεάζουν του σωλήνες.